09 Jul 18 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 09 Juli 2018/25 Syawal 1439H

Maha suci Allah yang telah membersihkan dosa dan kesalahan orang yang mau menutupi aib orang lain (saudara seiman), yaitu dosa selain syirik.  Allah akan mengampuni segala dosa apa pun selain syirik.

Selengkapnya
07 Jul 18 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 07 Juli 2018/23 Syawal 1439H

Hamba yang sabar dan waspada dalam mengarungi kehidupan ialah yang meluruskan pandangan hatinya hanya pada Allah, karena Allahus Shomad. Itulah hamba yang dimuliakan Allah dan selalu mendapat sanjungan dari-Nya.

Selengkapnya
06 Jul 18 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 06 Juli 2018/22 Syawal 1439H

Menerima apapun yang didatangkan Allah kepadamu, disebut qona’ah dan menyerahkan segala urusanmu hanya pada Allah disebut tawakkal. Kamu akan merasakan aman dan nyaman dalam menjalani hidup bila hatimu dihiasi sifat qona’ah dan tawakkal.

Selengkapnya
05 Jul 18 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 05 Juli 2018/21 Syawal 1439H

Tidak puas atas hidup yang dianugerahkan Allah akan membuat lelah hati dan jiwamu, bahkan kian menjauhkan dirimu dari Allah.

Selengkapnya
04 Jul 18 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 04 Juli 2018/20 Syawal 1439H

Allah tidak sekedar memperhatikan lahiriahmu tapi juga memperhatikan sikap hatimu dalam menghadapi ujian dan cobaan. Apakah hatimu tetap menghadap dan berharap hanya pada-Nya?

Selengkapnya