KALAM HIKMAH, 12 Maret 2018/24 Jumadits Tsani 1439H


Senin , 12 Maret 2018


Ciri-ciri orang yang sedang dimuliakan Allah ialah; Sangat mudah dan gemar melaksanakan berbagai macam ibadah ritual dan sosial, sangat sulit untuk berbuat maksiat walau disengaja dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan bersifat tawadu yang disertai selalu berhajat dan berdoa hanya pada Allahur Rohmanur Rohiim.